Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Số 33/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Xác nhận kết quả lấy piếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 17/12/2018
Ngày có hiệu lực 17/12/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Châu Minh Chiến
Download 33_NQ-HDND.pdf