Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu 04_2017_QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/07/2017
Ngày có hiệu lực 11/07/2017 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành UBND huyện
Người ký duyệt Phan Đình Nghĩa
Download 04_2017_QĐ-UBND.pdf