Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Nghị quyết số 40/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về việc xác nhận kệt quả bầu cử chức danh Trưởng Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày có hiệu lực 23/12/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Châu Minh Chiến
Download 40_NQ-HDND.pdf