Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Số 09/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2018
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/07/2018
Ngày có hiệu lực 13/07/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan ban hành Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Châu Minh Chiến
Download 09_NQ-HDND.pdf