Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Số 20/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về điều chỉnh mục 7, mục 8, điều 1 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày27/5/2022 của Hội đồng nhân dân huyện
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày có hiệu lực 12/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan ban hành Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Châu Minh Chiến
Download 20_NQ-HDND - Dieu chinh cau tuyen tranh.pdf