Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Số 17/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về chủ trương, điều chỉnh, bổ sung dự kiến danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí; nguồn vốn theo nghị định 35 của Chính phủ và nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh phân cấp huyện quản lý
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày có hiệu lực 12/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan ban hành Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Châu Minh Chiến
Download 17_NQ-HDND.pdf