Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Số 11/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung V/v Phê chuẩn quyêt toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày có hiệu lực 12/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Châu Minh Chiến
Download 11_NQ-HDND.pdf