Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Số 08/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đông nhân dân huyện
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày có hiệu lực 12/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Châu Minh Chiến
Download 08_NQ-HDND.pdf