Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Số: 5372/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình
Chi tiết văn bản
​gfhdgfh
Ngày ban hành 07/11/2013
Ngày có hiệu lực 31/10/2013 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt dgfhdgh
Download