Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 153/UBND-TNMT UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ tài nguyên và môi trường qui định giám định tư pháp trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường 23/03/2022
Số 928/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tư pháp Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật huyện năm 2022 17/01/2022