Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 3997/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng qui định pháp luật 19/08/2020
Số 434/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Y tế Về việc tiếp tục triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 06/07/2020
Số 404/UBVND-TNMT UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đấu giá quyến sử dụng đất năm 2021 06/07/2020
Quyết định 3871/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Nội vụ Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm học 2019 -2020 06/07/2020
Số 51/UBND-TTYT UBND huyện Báo cáo Y tế Về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của vi rút Corona gây ra 31/01/2020
138/QĐ-UBND UBND huyện Báo cáo Tư pháp Công nhận xã, thị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 15/01/2020
Sồ 01/QĐ-UBND UBND huyện Báo cáo Nội vụ Về việc công nhận sáng kiến giải pháp cấp cơ sở năm 2019 02/01/2020