Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
284/TB-UBND UBND huyện Thông báo Tài nguyên và môi trường Về việc công bố, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 16/10/2019
128/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Thực hiện phong trào " Chống rác thải nhựa" trên địa bàn huyện Giồng Riềng 25/09/2019
324/TB-UBND UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng qui định của pháp luật đất đai 17/09/2019
Số 298/UBND-NV UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ Về việc thực hiện Công văn số 809/UBND-NCPC ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang 01/07/2019
Số 241/UBND-TN&MT UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án năm 2020 12/06/2019
Số 207/UBND-TNMT UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật đo đạc và bản đồ năm 2018 và các văn bản Luật hướng dẫn thi hành Luật đo đạc và bản đồ năm 2018 24/05/2019
Số 185/TB-UBND UBND huyện Thông báo Xây dựng Về việc công bố danh mục các dự án, công trình hủy bỏ trong năm 2019 16/04/2019