Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 7059/VP-KTCN UBND tỉnh Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai. 13/12/2018
Số 209/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu; Phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/11/2018
Số 208/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Tài chính Ước thực hiện công tác thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 27/11/2018
Số 199/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 15/11/2018
Số 188/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Công tác cải cách hành chính năm 2018 09/11/2018
Số 151/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; chương trình công tác quí IV và tháng 10 năm 2018 25/09/2018
297/TB-UBND UBND huyện Báo cáo Nội vụ Về việc thực hiện phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đợt 1 năm 2018 17/08/2018