Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 7

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
515/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lúa giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 07/12/2017
975/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất của ông Nguyễn Thanh Tùng, thuộc lô C, nền số 16 cụm dân cư vượt lũ xã Ngọc Thuận 13/07/2017
974/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất của ông Nguyễn Văn Tới, thuộc Lô C, nền số 05 khu dân cư vượt lũ xã Ngọc Thuận 13/07/2017
972/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi, hủy bổ Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND huyện Giồng Riềng 13/07/2017
971/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND huyện Giồng Riềng 13/07/2017
249/UBND-NN UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tăng cường các biện pháp phòng trừ Rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá và các dịch bệnh khác trên lúa Thu đông 2017 05/07/2017
45/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tăng cường công tác phòng ngừa bệnh trên lúa và tổ chức điều tra diện tịch lúa bị muỗi hành gây hại 14/02/2017