Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 31/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Xây dựng Về việc phê duyệt danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách huyện 17/12/2018