Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 185/TB-UBND UBND huyện Thông báo Xây dựng Về việc công bố danh mục các dự án, công trình hủy bỏ trong năm 2019 16/04/2019