Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 5346/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thanh tra Về việc giải quyết khiếu nại của bà Hồng Kim Ngoan ( lần đầu) 17/08/2021
Số 5340_QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thanh tra Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thiên Thu và ông Huỳnh Văn Đệ 17/08/2021
Số 5344/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thanh tra Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đợi ( lần đầu) 17/08/2021