Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
138/QĐ-UBND UBND huyện Báo cáo Tư pháp Công nhận xã, thị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 15/01/2020