Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số: 475/UBND-TCKT UBND huyện Công văn điều hành Tài chính Về việc chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng găm hàng, bình ổn giá, bán theo giá niêm yết,... trong thời gian áp dụng biện pháp cấp bạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Giồng Riềng 14/07/2021
Số 208/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Tài chính Ước thực hiện công tác thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 27/11/2018