Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 8

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Quyết định 3871/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Nội vụ Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm học 2019 -2020 06/07/2020
Sồ 01/QĐ-UBND UBND huyện Báo cáo Nội vụ Về việc công nhận sáng kiến giải pháp cấp cơ sở năm 2019 02/01/2020
Số 298/UBND-NV UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ Về việc thực hiện Công văn số 809/UBND-NCPC ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang 01/07/2019
Số 08/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Nội vụ Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2018 02/01/2019
297/TB-UBND UBND huyện Báo cáo Nội vụ Về việc thực hiện phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đợt 1 năm 2018 17/08/2018
Danh sách UBND huyện Thông báo Nội vụ Công bố danh sách công chức cấp xã định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 23/05/2018
Danh sách UBND huyện Báo cáo Nội vụ Công bố danh sách viên chức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 23/05/2018