Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
515/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lúa giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 07/12/2017
249/UBND-NN UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tăng cường các biện pháp phòng trừ Rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá và các dịch bệnh khác trên lúa Thu đông 2017 05/07/2017
45/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tăng cường công tác phòng ngừa bệnh trên lúa và tổ chức điều tra diện tịch lúa bị muỗi hành gây hại 14/02/2017