Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 11

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 934/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác V/v Ban hành mục tiêu chất lượng theo Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 25/02/2019
Số 12/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Duy trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 28/01/2019
Số 11/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Tuyên truyền và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 28/01/2019
Số 10/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính huyện Giồng Riềng năm 2019 28/01/2019
Số 09/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 28/01/2019
Số 209/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu; Phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/11/2018
Số 199/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 15/11/2018