Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 20

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 928/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tư pháp Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật huyện năm 2022 17/01/2022
Số: 14481/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 và Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng về việc giao quyền sử dụng đất. 18/10/2021
Số: 14480/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất D 0806474 do Ũy ban nhân dân huyện Giồng Riềng cấp ngày 30/4/1995 cho UBND xã Ngọc Chúc 18/10/2021
Số 14683/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất X 145786 do Ủy ban nhân dân Huyện Giồng Riềng cấp ngày 18/8/2003 cho hộ ông Thái Tấn Đạt 18/10/2021
Số 14479/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CV 874256 và CV 874257 do Ũy ban nhân dân huyện Giồng Riềng cấp ngày 09*/9/2020 cho ông Nguyễn Văn Phát 18/10/2021
Số 5346/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thanh tra Về việc giải quyết khiếu nại của bà Hồng Kim Ngoan ( lần đầu) 17/08/2021
Số 5340_QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thanh tra Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thiên Thu và ông Huỳnh Văn Đệ 17/08/2021