Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 67

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
25/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014
05/2014/TT-BTTTT Quốc hội Báo cáo Các lĩnh vực khác Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/05/2014
05/2016/TT-BNV Chính phủ Thông tư Lao động TBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ cức chính trị - xã hội và hội 10/06/2016
01/2016/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 28/07/2016
02/2016/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Giồng Riềng năm 2016 28/07/2016
34/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 và dự kiến Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2017 của HĐND huyện Giồng Riềng 28/07/2016