Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
25/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014
05/2014/TT-BTTTT Quốc hội Báo cáo Các lĩnh vực khác Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/05/2014
28/QĐ-UBND UBND huyện Báo cáo Nội vụ Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2017 03/01/2018
Danh sách UBND huyện Báo cáo Nội vụ Công bố danh sách viên chức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 23/05/2018
297/TB-UBND UBND huyện Báo cáo Nội vụ Về việc thực hiện phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đợt 1 năm 2018 17/08/2018
Số 151/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; chương trình công tác quí IV và tháng 10 năm 2018 25/09/2018