Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 23

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 34/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về tổ chức các kỳ họp thường lệ và chuyên đề năm 2019 17/12/2018
Số 33/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Xác nhận kết quả lấy piếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 17/12/2018
Số 196/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất 07/03/2017
04_2017_QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/07/2017
1045/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất của ông Nguyễn Văn Thế tại ấp Bảy Bền, xã Hòa Hưng, Huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 13/03/2018
1046/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất của ông Tạ Hoàng Lân tại ấp Bảy Bền, xã Hòa hưng, Huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 13/03/2018
1340/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp không đúng đối tượng sử dụng đất của ông Huỳnh Văn Hữu. 27/04/2018