Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Kế hoạch số 121/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án đầu tư chỉnh trang đô thị thị trấn Giồng Riềng (đoạn tư cầu Bưu điện đến cầu vàm kênh khu C) tại khu phố 4 Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng 01/06/2023
Nghị quyết số 48/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh phân cấp huyện quản lý 23/12/2022
Nghị quyết số 45/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 23/12/2022
8216/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành kế hoạch rà soát, đơn giải hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 áp dụng trên địa bàn huyện Giồng Riềng 15/11/2022
Số: 7075/QĐ-UBND UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường V/v Thu hồi quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 18/7/2002 của UBND huyện Giồng Riềng về việc thu hồi diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 21/10/2022
Số 7076/QĐ-UBND UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường V/v Thu hồi quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 18/7/2002 của UBND huyện Giồng Riềng về việc thu hồi diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 21/10/2022
Số 6911/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất của ông Nguyễn Quốc Dũng, ngụ ấp Bảy Bền, xã Hòa Hưng, Huyện GR 17/10/2022