Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 23

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 08/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc giải thể phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 13/07/2018
Số 07/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc giải thể Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 13/07/2018
Số 06/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 13/07/2018
Số 05/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện 13/07/2018
Số 04/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018 -2020 nguồn vốn ngân sách huyện 13/07/2018
1341_QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp không đúng đối tượng sử dụng đất của ông Danh Chiến 27/04/2018
1340/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp không đúng đối tượng sử dụng đất của ông Huỳnh Văn Hữu. 27/04/2018