Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 735/UBND-VPĐP UBND huyện Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc lấy ý kiến và báo cáo kết quả thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ để nghị thẩm địnhg, xét công nhận xã Thạnh Phước và Long Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 20/09/2023
Quyết định số 7215/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Huyện Giồng Riềng 08/08/2023
Công văn số 599/UBND-TNMT UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 04/08/2023
Quyết định số 5552/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Kế hoạch và đầu tư Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT 963B ( đoạn Bến Nhứt- Giồng Riềng) tại ấp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 21/07/2023
Kế hoạch số 121/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án đầu tư chỉnh trang đô thị thị trấn Giồng Riềng (đoạn tư cầu Bưu điện đến cầu vàm kênh khu C) tại khu phố 4 Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng 01/06/2023
Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 UBND huyện Quyết định Tư pháp Công nhận xã đã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 03/02/2023
Quyết định số 8972/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc công khai dự toán ngân sách trên địa bàn năm 2023 30/12/2022