Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Thông báo số 188/UBND-TNMT UBND huyện Thông báo Tài nguyên và môi trường Về việc đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất năm 2024 12/03/2024
Công văn số 181/UBND-TNMT UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc bổ sung thành phần hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án 12/03/2024
Công văn số: 158/UBND-TNMT UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v Ý kiến về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường ống dẫn khí Lô B- Ô Môn 05/03/2024
Công văn số 161/UBND-TNMT UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường V/v Hoàn chỉnh hồ sơ đề trình HĐND tỉnh thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn huyện 05/03/2024
Thông báo số 99/TB-UBND UBND huyện Thông báo Tài nguyên và môi trường Về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 20/02/2024
Thông báo số 100/TB-UBND UBND huyện Thông báo Xây dựng Về việc công bố dự án, công trình hủy bỏ thực hiện trong năm 2024 20/02/2024
Công văn 106/UBND-TNMT UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc tuyên truyền Luật đất đai năm 2024 20/02/2024