Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 21

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Danh sách UBND huyện Thông báo Nội vụ Công bố danh sách công chức cấp xã định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 23/05/2018
Danh sách UBND huyện Báo cáo Nội vụ Công bố danh sách viên chức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 23/05/2018
221/TB-UBND UBND huyện Thông báo Tài nguyên và môi trường THÔNG BÁO: Về việc công bố danh mục các dự án, công trình điều chỉnh, hủy bỏ ghi kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Giồng Riềng 14/05/2018
28/QĐ-UBND UBND huyện Báo cáo Nội vụ Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2017 03/01/2018
515/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lúa giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 07/12/2017
971/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND huyện Giồng Riềng 13/07/2017
972/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi, hủy bổ Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND huyện Giồng Riềng 13/07/2017