Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 44

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 51/UBND-TTYT UBND huyện Báo cáo Y tế Về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của vi rút Corona gây ra 31/01/2020
138/QĐ-UBND UBND huyện Báo cáo Tư pháp Công nhận xã, thị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 15/01/2020
Sồ 01/QĐ-UBND UBND huyện Báo cáo Nội vụ Về việc công nhận sáng kiến giải pháp cấp cơ sở năm 2019 02/01/2020
284/TB-UBND UBND huyện Thông báo Tài nguyên và môi trường Về việc công bố, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 16/10/2019
128/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Thực hiện phong trào " Chống rác thải nhựa" trên địa bàn huyện Giồng Riềng 25/09/2019
324/TB-UBND UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng qui định của pháp luật đất đai 17/09/2019
Số 298/UBND-NV UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ Về việc thực hiện Công văn số 809/UBND-NCPC ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang 01/07/2019