Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Khối Nội Chính

 • VKSND huyện Giồng Riềng họp mặt kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân 26/7/1960 – 26/7/2017

  (16:10 | 31/07/2017)

   Ngày 26/7/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng tổ chức họp mặt cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân 26/7/1960 – 26/7/2017. Tham dự có đồng chí Trần Công Lơ, Viện trưởng, cùng toàn thể cán bộ, công chức đơn vị

 • Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát chuyên đề ở Đảng bộ Giồng Riềng

  (16:18 | 16/05/2017)

            Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Giám sát (GS) của Đảng là việc tổ chức Đảng quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên được GS chấp hành nghiêm chĩnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng công tác GS của Đảng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thời gian qua các cấp ủy trong Đảng bộ huyện Giồng Riềng đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy Ban Kiểm Tra (UBKT) cấp mình chủ động, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ GS theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

 • Họp giao ban các cơ quan Tư pháp - Nội chính huyện Giồng Riềng

  (15:44 | 17/02/2017)

   Thực hiện theo sự chỉ đạo của Huyện ủy Giồng Riềng về việc duy trì họp giao ban các cơ quan Tư pháp - Nội chính định kỳ hàng tháng của huyện. Ngay sau kỳ nghĩ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, để chủ động nắm tình hình sau tết, ngày 08/12/2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng chủ trì tổ chức hội nghị họp giao ban các cơ quan Tư pháp – Nội chính tháng 01/2017. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đặng Văn Mần, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Tư pháp - Nội chính, cùng Lãnh đạo và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tham dự