Xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018
(10:39 | 16/01/2019)

 Ngày 14/01/2019, Ban chỉ đạo Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Ngọc Chúc hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018 và đưa ra một số chỉ tiêu, thực hiên năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thái Nhỏ - Phó chủ tịch Hội nông dân huyện; đồng chí Trần Thu Hận – Huyện ủy viên, Bí thư, chủ tịch UBND xã Ngọc Chúc; đồng chí Võ Hoàng Anh - Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Ngọc Chúc.

NDND 1.JPG  
Đồng chí Trần Thu Hận (đứng trái) – HUV, Bí thư, chủ tịch UBND xã Ngọc Chúc trao giấy khen của xã cho tập thể  
   

                Năm 2018, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển trên tất cả các lĩnh vực, lôi cuốn được hàng ngàn hộ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phù hợp trên từng diện tích, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018, Hội nông dân xã Ngọc Chúc xây dựng được 6 mô hình tập thể gồm Hợp tác xã nông nghiệp; trồng lúa theo chuổi giá trị chất lượng cao ở ấp Võ Thành Nguyên, năng suất bình quân vụ đông xuân đạt 7,5 tấn/ha, giúp cho nông dân giảm được chi phí, tăng năng suất, sản lượng; có 16 mô hình cá nhân thực hiện mô hình vườn, ao, chuồng, ruộng, kết hợp với kinh doanh dịch vụ khác. Đoàn thanh niên với phong trào lập thân, lập nghiệp, thông qua phong trào đã xây dựng được 01 mô hình cá nhân vườn ao chuồng làm ăn có hiệu quả. Hội phụ nữ với phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, thông qua phong trào đã xây dựng được 02 mô hình cá nhân thực hiện mô hình vườn ao chuồng ruộng. Thông qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các đoàn thể phối hợp cùng các ngành chuyên môn, tổ kinh tế kỹ thuật tổ chức tư vấn về kỹ thuật, mở 21 cuộc hội thảo; 15 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; mở 03 lớp dạy nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi luôn thể hiện được tính đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ cho mượn vốn cây, con giống và giúp đỡ các hộ nghèo làm ăn vươn lên thoát nghèo, từ đó tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 123 hộ chiếm 4,15%. Từ những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần thúc đẩy cho phong trào ngày càng phát triển rộng khắp. Qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng, nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương như: Từ diện tích làm lúa 3 vụ trong năm (trên 4.000 ha), nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng màu trên nền đất lúa 270 ha, cải tạo vườn tạp kém hiệu quả mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, rau màu các loại tăng gấp nhiều lần về sản lượng và giá trị trên cùng đơn vị diện tích, từ đó đời sống của nhân dân được nâng lên đáng kể….

 

NDNC 3.JPG  
Đồng chí Võ Hoàng Anh ( đứng giữa)– PCT UBND xã, Trưởng BCĐ phong trào thi đua nông dân SXKD xã Ngọc Chúc, trao giấy khen UBND xã cho các cá nhân  
   

Năm 2019, Ban chỉ đạo Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Ngọc Chúc phấn đấu có từ 665 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 26,2% so với tổng số hộ nông nghiệp của xã. Cuối năm xét đạt 525 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 78,9% so với tổng số hộ đăng ký.

Dịp này, UBND xã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018. Hội nông dân xã tặng giấy biểu dương cho 2 tập thể và 54 cá nhân tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018.

Văn Đẹp - ĐTT