Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Viết về Giồng Riềng

Tự hào lớp Đoàn viên Mai Thị Nương

(15:23 | 02/11/2016)

 

HMTN.Still002.jpg

Các bạn đoàn viên thắp hương tại đài Mai Thị Nương

 

         Trong ba năm qua, cứ đến kỷ niệm ngày hy sinh Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân Mai Thị Nương (12-10), Ban Thường vụ Huyện đoàn Giồng Riềng có hướng dẫn đến các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức kết nạp đoàn viên mới - “Lớp đoàn viên Mai Thị Nương”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân Mai Thị Nương. Đồng thời, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng thế hệ trẻ huyện nhà, noi gương người nữ anh hùng, từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, ra sức xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp.      

         Từ năm 2014, Huyện đoàn Giồng Riềng có hướng dẫn đến các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức kết nạp đoàn viên mới - “Lớp đoàn viên Mai Thị Nương”, qua đó đã mở 77 lớp, kết nạp được 2.250 đoàn viên Mai Thị Nương. Riêng năm 2016, toàn huyện tổ chức 33 lớp, kếp nạp được 750 đoàn viên. Đồng chí Phan Đình Nhân - Bí thư Huyện đoàn, cho biết: “Qua các lớp đoàn viên Mai Thị Nương nhằm bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới đủ phẩm chất, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở, làm nòng cốt trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong thời kỳ mới. Việc kết nạp lớp đoàn viên Mai Thị Nương gắn với việc xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, đặc biệt là xây dựng chi đoàn vững mạnh. Qua đó, tạo phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thanh niên, đội viên trưởng thành, đảm bảo tăng về số lượng, nâng cao chất lượng”.

Thông qua lớp cảm tình Đoàn lớp đoàn viên Mai Thị Nương, các cơ sở Đoàn lồng ghép tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của địa phương, làm cho đoàn viên, thanh niên, đội viên trưởng thành thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được kết nạp vào Đoàn, lớp đoàn viên mang tên Mai Thị Nương. Em Lê Thanh Thiệt, học sinh lớp 11D, Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng, tự hào nói: “Em rất ngưỡng mộ các anh, chị đoàn viên với tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng nên em luôn cố gắng học tập và rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn. Được kết nạp Đoàn em rất vui và càng tự hào hơn khi em được kết nạp vào lớp đoàn viên Mai Thị Nương, người nữ anh hùng của đất Giồng Riềng”.

Để tạo nguồn lớp đoàn viên Mai Thị Nương, chi đoàn, đoàn cơ sở rà soát chất lượng, số lượng thanh niên, đội viên trưởng thành đủ điều kiện xét kết nạp vào Đoàn. Sau đó tiến hành phân loại, đánh giá, lựa chọn thanh niên, đội viên đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn kết nạp, đồng thời phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, đội viên trưởng thành vào Đoàn. Nội dung bồi dưỡng các lớp đối tượng Đoàn viên Mai Thị Nương, ngoài 3 bài: một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, một số vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phấn đấu để trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản, còn giới thiệu về cuộc đời, quá trình tham gia hoạt động cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của chị Mai Thị Nương, qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng đến đoàn viên. Em Trần Hoài Thương, học sinh lớp 11C, Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng, chia sẻ: Em cảm thấy vinh dự vì được là lớp đoàn viên Mai Thị Nương. Em quyết tâm noi gương chị Mai Thị Nương, cố gắng học tập và rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, xứng danh là lớp đoàn viên của người Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của đất Giồng Riềng.

Sau lễ kết nạp Đoàn, Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong quá trình hoạt động ở cơ sở, quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho lớp đoàn viên Mai Thị Nương tham gia cống hiến xây dựng tổ chức, tham gia tốt hoạt động xung kích, tình nguyện ở cơ sở. Qua đó, nhằm tạo nguồn, giới thiệu cho Đảng chăm bồi, kết nạp trong thời gian tới./.

 

Xuân Dàng - ĐTT