Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin cần biết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2017

(08:21 | 22/09/2017)

 Thông báo Tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   457_TB-UBND.pdf