Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc 15 ngày đầu tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

(16:46 | 07/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   01_TB-UBND.signed.pdf