Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc 15 ngày đầu tháng 10/2017 của các phó Chủ tịch HĐND huyện

(08:49 | 02/10/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   44_TB-HDND.pdf