Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Y tế sức khỏe

Xem với cỡ chữAA

Lợi ích khi tham gia Bảo hiểm y tế và kết quả thực hiện trên địa bàn huyện Giồng Riềng

(07:55 | 20/11/2020)

Bảo hiểm Y tế (BHYT) là một chính sách xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, đây là một chính sách quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, tham gia vào chống đói nghèo do bệnh tật gây ra; là sự cưu mang hữu hiệu nhất giữa người có điều kiện và người khó khăn. Nhiều người nhờ vào BHYT mà vượt qua được giai đoạn khó khăn khi điều trị bệnh.

 

      Việc tham gia BHYT mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm. Tham gia BHYT thì tùy theo các nhóm đối tượng, được quỹ BHYT thanh toán 100% hoặc 95% hoặc 80% chi phí khám chữa bệnh nội và ngoại trú với các danh mục thuốc và dịch vụ kỹ thuật do Bộ Y tế quy định.

       Tuy nhiên, thực tế hiện nay, không phải ai cũng hiểu hết được giá trị của tấm thẻ BHYT. Chỉ tới khi bị bệnh tật, tai nạn, nhất là khi không may bị bệnh nặng, chi phí vượt ngoài khả năng chi trả thì lúc bấy giờ người bệnh mới nghĩ đến giá trị của việc tham gia BHYT. Qua đó cho thấy, nhiều người còn chưa ý thức được quyền lợi được hưởng từ BHYT, hiểu được tầm quan trọng của việc tham gia BHYT.

             Theo quy định hiện nay, người tham gia BHYT có những quyền lợi như sau:
           Trẻ em dưới 6 tuổi, những người trong diện hộ nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí; Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng phí BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% phí BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo; UBND tỉnh/thành phố có thể hỗ trợ mức đóng phí BHYT cho người cận nghèo của địa phương từ 10 - 30%. 
Người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh được Quỹ BHYT trả toàn bộ hoặc một phần tiền khám, chữa bệnh (tỷ lệ chi trả phụ thuộc vào việc chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến); được cán bộ có chuyên môn y tế khám bệnh, chữa bệnh; được chuyển đến bệnh viện tuyến trên khi bệnh nặng.Người có thẻ đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng thẻ BHYT hết hạn thì Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo chế độ quy định cho đến khi ra viện hoặc hết đợt điều trị ngoại trú.

       Theo Thông tư 39/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành, người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên, nếu khám chữa bệnh đúng tuyến và số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh tập hợp chứng từ đồng chi trả gửi cơ quan BHXH để được cấp giấy miễn đồng chi trả cho những lần sau trong năm.Các dịch vụ và chi phí y tế được Quỹ BHYT chi trả gồm có khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; khám thai định kỳ; sinh con; thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế trong danh mục của Bộ Y tế.
       Các thông tin về thẻ BHYT được tra cứu trực tuyến và cập nhật trực tiếp vào phần mềm quản lý KCB của cơ sở y tế giúp giảm đáng kể thời gian chờ KCB BHYT của người tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức KCB BHYT, quản lý quỹ BHYT của các cơ sở KCB và của cơ quan BHXH.
Các trường hợp gia hạn thẻ BHYT, đủ điều kiện miễn cùng chi trả được cập nhật kịp thời trên hệ thống giúp người bệnh được đảm bảo đầy đủ quyền lợi KCB ngay khi đang điều trị tại bệnh viện. Người bệnh có thể tự tra cứu được thông tin về chi phí điều trị, các dịch vụ đã sử dụng, minh bạch quyền lợi hưởng BHYT, đồng thời tăng cường vai trò tham gia kiểm soát sử dụng quỹ KCB của người tham gia BHYT.

      Đối với huyện Giồng Riềng, những năm qua huyện đã triển khai thực hiện tốt chủ trương BHYT toàn dân của Nhà nước. Hàng năm, Huyện ủy có chủ trương lãnh đạo; UBND huyện có kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các ngành huyện và xã thị tập trung thực hiện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đoàn viên, hội viên tham gia BHYT. Ngoài ra, huyện và xã, thị đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong thực hiện BHYT, vận động các tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ kinh phí mua BHYT cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó đến nay, số người tham gia BHYT là 195.277 người, đạt 86,92% so dân số còn lại trên địa bàn, nếu tính thêm các đối tượng của xã, thị điều tra báo cáo là 14.700 người đi lao động ngoài huyện, bỏ địa phương,… thì đạt 93,01%.

     Đây là kết quả cho thấy sự phán đấu thực hiện chủ trương BHYT toàn dân của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị. Tin chắc rằng thời gian tới, tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện tham gia BHYT sẽ tăng theo từng năm. Bởi ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện và xã, thị thì người dân thấy được tầm quan trọng, giá trị, ý nghĩa thiết thực khi tham gia BHYT toàn dân./.

Võ Văn Nhiên Em - VP.HĐND-UBND huyện