Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giồng Riềng họp Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện

(08:34 | 23/06/2020)

Sáng ngày 19/6/2020, Ban Chỉ đạo Nông thôn mới của huyện tổ chức họp để kiểm tra lại công tác xây dựng huyện nông thôn mới. Dự cuộc họp có ông Đặng Văn Mần, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Phan Đình Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện thông báo kết quả phúc tra xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2018. Theo đó, 15/18 xã được phúc tra gồm: Xã Hòa Hưng, Hòa Lợi, Hòa An, Ngọc Hòa, Thạnh Phước, Ngọc Chúc, Thạnh Hòa, Hòa Thuận, Thạnh Lộc, Thạnh Bình, Thạnh Hưng, Long Thạnh, Bàn Tân Định, Ngọc Thành, Ngọc Thuận. Kết quả phúc tra có 13 xã cơ bản giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới.Tuy nhiên, các xã cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ cụ thể của một số tiêu chí do bị thất lạc.

Ngoài ra, có 02 xã chỉ đạt 18/19 tiêu chí gồm: Xã Hòa Lợi chưa đạt về tiêu chí số 18.5 về tiếp cận pháp luật, tiêu chí này xã chưa minh chứng được hồ sơ và trong năm 2019 xã có công chức bị kỷ luật nên tiêu chí này chưa đạt; xã Ngọc Chúc chưa đạt tiêu chí 19.2 về an ninh trật tự, tiêu chí này hồ sơ minh chứng từ năm 2017 đến nay chưa đạt yêu cầu. Trong năm 2020 trên địa bàn xã xảy ra trọng án nên chưa đạt tiêu chí này.

Huyện còn có 3 xã Bàn Thạch, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú do mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 nên các tiêu chí điều đạt đảm bảo theo yêu cầu.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện nông thôn mới đề ra nhiệm vụ trọng tâm như sau: Đối với các xã đã được kiểm tra các hồ sơ tiêu chí, kể cả 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 nhanh chóng liên hệ với các ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới cấp huyện để củng cố, cập nhật mới hồ sơ hoàn chỉnh, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để các đoàn của Tỉnh, Trung ương thẩm định. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nông thôn mới của xã và quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể phụ trách tiêu chí. Phân công thêm 01 công chức phụ trách chung về lưu trữ các hồ sơ 19 tiêu chí. Hàng năm, chỉ đạo cán bộ, công chức cấp xã phối hợp với các ngành huyện cập nhật hồ sơ liên tục, có kiểm tra, giám sát thường xuyên. Ngoài ra, rà soát lại quy hoạch các tiêu chí để điều chỉnh hợp lý nhằm tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xây dựng kế hoạch giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, lộ trình để hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và định hướng chọn ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục vận động nhân dân, phân công các đoàn thể tham gia thực hiện các mô hình trong xây dựng nông thôn mới như: Đoạn đường đẹp, thắp sáng đường quê, mô hình xã 5 có ấp 5 có, tuyến đường hoa, phát quang, vệ sinh môi trường…Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mô hình phát triển sản xuất để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thắt chặt quản lý trật tự xây dựng, nhất là dọc theo các tuyến đường trên địa bàn các xã. Tiếp tục có kế hoạch duy trì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Đối với các ngành huyện phụ trách tiêu chí hướng dẫn các xã củng cố cập nhật các hồ sơ minh chứng và chịu trách nhiệm về tiêu chí ngành phụ trách. Ngoài ra, chuẩn bị, củng cố đầy đủ các hồ sơ minh chứng về tiêu chí huyện nông thôn mới. Theo dõi, kiểm tra giám sát thường xuyên tiêu chí xã, huyện nông thôn mới do đơn vị mình phụ trách./.

Văn Đẹp - TTVHTT và Truyền thanh