Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Các xã thuộc huyện Giồng Riềng đạt chuẩn nông thôn mới

(13:39 | 22/05/2020)

Giồng Riềng là một huyện có nhiều sông ngòi, kênh rạch, diện tích tự nhiện 93.936 ha, với 18 xã và 01 thị trấn, tiềm năng chính là sản xuất nông nghiệp. Xuất phát điểm khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) thấp, suất đầu tư kết cấu hạ tầng cao, trong khi nguồn lực đầu tư cho huyện còn hạn chế, từ đó khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, sự vào cuộc  hết mình của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã, đã cố gắng nỗ lực vươn lên, đồng lòng, chung tay đóng góp sức người, sức của để thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 14/5/2020, UBND huyện Giồng Riềng đã tổ chức công bố xã Vĩnh Phú đạt chuẩn nông thôn mới, đây là xã thứ 18, cũng là xã cuối cùng trong huyện Giồng Riềng đạt chuẩn nông thôn mới. Việc 18/18 xã đạt nông thôn mới là một tiêu chí quan trọng để huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020. 

Qua đánh giá kết quả thực hiện, ngoài tiêu chí 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện cơ bản đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ như: Đã xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt, đang lập các thủ tục phê duyệt quy hoạch vùng huyện; Hệ thống giao thông đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; Đã đầu tư nạo vét được 749 tuyến kênh, xây dựng 205 cống đập, 166 trạm bơm điện phục vụ bơm tát sản xuất, góp phần giảm chi phí sản xuất tăng thu nhập cho người dân; Hệ thống điện trung, hạ thế được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Trung tâm y tế huyện đã được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn Trung tâm y tế hạng II, hàng năm đã tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân trên địa bàn; Trung tâm Văn hóa và các công trình thể dục, thể thao của huyện đã được quan tâm đầu tư xây dựng đạt chuẩn, phục vụ tốt các hoạt động chính trị-xã hội của huyện và đáp ứng được nhu cầu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí của Nhân dân; 6/6 trường Trung học phổ thông được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; Huyện luôn quan tâm chỉ đạo thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng và quản lý các cánh đồng lớn, sản xuất theo mô hình hàng hóa tập trung, hỗ trợ các hợp tác xã và Nhân dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng cống đập, trạm bơm điện, hệ thống lò xấy lúa, kho lưu trữ góp phần giảm chi phí, nâng cao thu nhập cho người dân; Đối với xử lý chất thải đã tổ chức thu gom, vận chuyển về bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung ở các bãi rác tập trung của xã mỗi.

Ngoài ra, huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân tự phân loại xử lý rác tại hộ gia đình, riêng chất thải rắn y tế đều được thu gom xử lý đảm bảo đúng quy định; Các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ, làng nghề khu chăn nuôi tập trung đều lập đầy đủ các thủ tục về môi trường, các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo quy định; Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện luôn được giữ ổn định, không có các tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội; không có khiếu kiện đông người, kéo dài vượt cấp xảy ra trên địa bàn; Ban chỉ đạo huyện,Văn phòng Điều phối nông thôn mới thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo công tác chỉ đạo được thông suốt, hiệu quả đúng quy định.

Đối chiếu với các quy định về công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, dự kiến trong quý III năm 2020, UBND tỉnh sẽ tổ chức thẩm tra và trình trung ương thẩm định, xét công nhận huyện Giồng Riềng đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối  năm 2020.

 

Dương Vy