Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Thị trấn Giồng Riềng đón nhận danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2018-2019

(13:30 | 22/05/2020)

Ngày19/5/2020, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị trấn Giồng Riềng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2018-2019. Đến dự có ông Lê Công Nghiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, ông Đặng Văn Mần - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Lê Thanh Sanh - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, ông Võ Tùng - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện các tiêu chuẩn “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, Thị trấn Giồng Riềng luôn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực như: Tổ chức cho cán bộ chủ chốt các ban ngành, đoàn thể thị trấn, ấp ký cam kết gương mẫu thực hiện 5 tiêu chuẩn văn minh đô thị; lồng ghép tuyên truyền các tiêu chuẩn “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trong các phong trào cách mạng, sinh hoạt hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội... Qua đó, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, từng bước hình thành phong trào thi đua rộng khắp, sôi nổi trong tất cả các ngành, đoàn thể, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Từ đó, bộ mặt thị trấn Giồng Riềng có sự thay đổi rõ nét, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển bền vững, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ ngày càng cao… góp phần nâng cao thu nhập bình quân trên đầu người 67,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,77%...

            Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tùng - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho rằng thời gia tới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Giồng Riềng phải xác định xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; xây dựng kế hoạch giữ vững danh hiệu và phấn đấu nâng cao các tiêu chí, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Đồng thời cần tập trung các nguồn lực để xây dựng thị trấn đạt đô thị loại 4 và ở mức độ cao hơn, phát huy thế mạnh của địa phương, vận động mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp chung tay xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó chú trọng rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội của thị trấn các đề án, dự án, kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả theo chương trình, kế hoạch từng năm…

            Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng tặng giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Ủy ban nhân dân thị trấn Giồng Riềng tặng giấy khen cho 04 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Xuân Dàng - ĐTT huyện