Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO: Về việc lấy ý kiến kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới đến năm 2020 của huyện Giồng Riềng

(14:14 | 24/03/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   106_TB-UBND.signed.pdf  DỰ THẢO BÁO CÁO HUYỆN NTM.doc