Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem với cỡ chữAA

Giồng Riềng chuẩn bị tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

(08:55 | 03/11/2020)

Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về phối hợp đăng cai tổ chức các điểm lưu diễn trong khuôn khổ Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp (Hội thi). Theo Kế hoạch này, trong tỉnh Kiên Giang sẽ có ba đơn vị tổ chức Hội thi, đó là huyện Giồng Riềng, huyện An Biên và Thành phố Rạch Giá.

     

 

     Việc tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp với mục đích nhằm tuyên truyền ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa Nam Kỳ báo hiệu thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, thời kỳ Đảng ta có bước chuyển hướng chỉ đạo chiến lược về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trên cả nước và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tạo sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, quảng bá hình ảnh quê hương Kiên Giang với bạn bè cả nước và đưa văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của các vùng miền về phục vụ nhân dân trong tỉnh.

      Để chuẩn bị tốt việc tổ chức Hội thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Thái Quỳnh đã chủ trì cuộc họp với các ngành chuyên môn của huyện để thảo luận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, cho từng thành viên Ban tổ chức Hội thi. Trong đó, Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh là hai cơ quan chủ công phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND huyện và Ban Tổ chức Hội thi chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

     Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ khai mạc tại huyện Giồng Riềng vào lúc 20 giờ, ngày 05/11/2020, địa điểm khuôn viên Nhà tưởng niệm AHLLVTND Mai Thị Nương./.

Võ Văn Nhiên Em - VP.HĐND-UBND huyện