Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giồng Riềng tổng kết 20 năm phong trào “TDĐKXDĐSVH” và 10 năm về công tác thể dục thể thao

(07:44 | 30/09/2020)

Ngày 25/9/2020, UBND Huyện Giồng Riềng tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 và 10 năm thực hiện công tác thể dục thể thao giai đoạn 2011 – 2020. Đến dự có ông Lê Công Nghiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa  và Thể thao tỉnh Kiên Giang; ông Châu Minh Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; ông Huỳnh Văn Thái Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQVN và công chức phụ trách văn hóa của các xã, thị trấn.

 

     Trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện đã được triển khai thực hiện và được nhân dân ủng hộ mạnh mẽ, làm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân được nâng lên; phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo được cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân lao động sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết quả đã mở trên 440 lớp dạy nghề ngắn hạn phi nông nghiệp; hàng năm giới thiệu trên 5.600 người có việc làm ổn định; vận động quỹ vì người nghèo được 122 tỷ 200 triệu đồng, cất được 3.920 căn nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn, tổng số tiền 117 tỷ 600 triệu đồng; xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tất cả đã tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, tạo cho cán bộ và người dân nâng lên ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, có lối sống văn hóa, quan hệ hòa thuận trong gia đình. Qua đó khen thưởng cho 178 tập thể, 960 cá nhân gương người tốt việc tốt, 19/19 xã, thị trấn, 115 cơ quan, đơn vị trong huyện có trang bị tủ sách pháp luật, thường xuyên bổ sung, cập nhật các loại sách báo.

       Đến nay, có 128/128 tổ hòa giải trong cộng đồng dân cư, có 96 Câu Lạc Bộ như: CLB Phòng chống tội phạm, CLB 5 không 3 sạch và các câu lạc bộ khác với 2.152 thành viên, 69 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 33 địa chỉ tin cậy, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình củng được quan tâm, tỷ lệ sinh con thức 3 giảm nhiều so với trước. Năm 2000 có 61 ấp sinh con thứ 3, đến nay có 12/128 ấp, khu phố sinh con thứ 3, có 18/18 xã có trung tân văn hóa- thể thao với diện tích là 584.318m2, tổng kinh phí đầu tư là 16 tỷ 828 triệu đồng, có 128/128 ấp, khu phố có Nhà thông tin gắn với Trụ sở làm việc. Cấp huyện có nhà thi đầu đa năng. Hàng năm, Ban Chỉ đạo huyện quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền vận động các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa dựa trên các tiêu chí, để làm cơ sở cho việc bình xét và công nhận vào cuối năm. Kết quả năm 2000, có 13.598 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 39,34% thì đến năm 2019 có 44.811 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 96,24%, phong trào xây dựng khu phố, ấp văn hóa, xã văn hóa, năm 2000 có 02/99 ấp, khu vực đạt văn hóa đạt 2,02%, đến năm 2019 có 125/128 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa đạt 97,66%, về phong trào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới năm 2015 có 04 xã đạt chuẩn, đến năm 2019 có 17/18 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, hiện nay có 18/18 xã có trung tâm văn hóa.

       Dịp này, UBND Huyện đã giấy khen cho 25 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 ./.

Trường Chinh- TTVHTT&TT huyện