Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem với cỡ chữAA

Những chuyển biến phong trào thể dục - thể thao huyện Giồng Riềng

(14:54 | 17/09/2020)

Những năm trở lại đây, phong trào thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn huyện Giồng Riềng chuyển biến tích cực. Hoạt động thể dục – thể thao phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện và giao lưu thi đấu, nhất là vùng ở các xã.

 

       Phong trào thể dục – thể thao ở các xã ngày càng phát triển bởi hầu hết người dân thấy được hoạt động thể dục  – thể thao có tầm quan trọng đặc biệt trong việc chăm lo, bồi dưỡng nâng cao sức khỏe, thể lực, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, nhất phát triển, hoàn thiện thể chất và xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh cho thế hệ trẻ. Vì thế, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành và đoàn thể  cấp huyện và cấp xã đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể dục – thể thao với nhiều môn chơi, nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhờ đó phong trào thể dục – thể thao trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, với những bước phát triển rõ rệt. Nhu cầu tập luyện thể dục – thể thao từ thiếu niên đến người cao tuổi, từ các hội viên nông dân đến tầng lớp trí thức, từ thành thị đến nông thôn, đều tăng cao.

       Nhiều hình thức tập luyện được Nhân dân thực hiện, như: bóng đá mini, bóng chuyền, bóng rỗ, cầu lông, đi bộ, chạy vì sức khỏe... Nhiều trò chơi dân gian và thể thao dân gian, dân tộc, như: Đẩy gậy, kéo co, đua ghe ngo,... được đưa vào các lễ hội ở huyện, xã, thị và trở thành các giải thể thao quần chúng truyền thống. Hàng năm, Phòng Văn hóa – thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh phối hợp với các ngành huyện và xã, thị tổ chức nhiều hoạt động thể dục – thể thao, vui chơi giải trí, nhằm tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Qua các giải thi đấu đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và quần chúng Nhân dân tham gia. Đây là dịp tuyển chọn những nhân tố có năng khiếu tham gia thi đấu và đạt thành tích cao tại các giải cấp huyện, cấp tỉnh. 

        Các câu lạc bộ, điểm tập thể dục – thể thao ở Giồng Riềng từng bước được nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu của người dân. Nhiều câu lạc bộ và nhóm thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng, vật chất, dụng cụ, nơi luyện tập thể dục – thể thao cũng không ngừng được đảm bảo. Công tác xã hội hóa hoạt động thể dục – thể thao đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của toàn xã hội để phát triển sự nghiệp thể dục – thể thao trong huyện.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thể tục – thể thao còn phát triển chưa đều nhất là ở xã vùng sâu, vùng khó khăn của huyện. Hoạt động thể thao trường học còn hạn chế, không ít thanh thiếu nhi lười vận động, chưa có thói quen luyện tập thể tục – thể thao. Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thể dục – thể thao đôi lúc còn chậm và chưa hiệu quả. Vì vậy, nhận thức của một bộ phận người dân về vai trò, tác dụng của việc rèn luyện thể tục – thể thao đối với sức khỏe thể chất và tinh thần còn hạn chế. Nhiều nơi không có kinh phí để đầu tư xây dựng khu vực, dụng cụ thể dục – thể thao.

       Để khắc phục những tồn tại, khó khăn, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể tục – thể thao cho mọi người trên địa bàn huyện trong thời gian tới, ngành văn hóa của huyện và các xã, thị cần tập trung thực hiện những những nhiệm vụ, giải pháp sau

          Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về  thể tục – thể thao nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, dành kinh phí và quỹ đất cho công tác thể dục – thể thao; triển khai thực hiện tốt Chương trình sức khỏe Việt Nam và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030.

          Hai là, tuyên truyền, động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó để tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục – thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống nhằm kêu gọi mọi người tích cực luyện tập thể dục – thể thao. 

          Ba là, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện và các xã, thị đẩy mạnh công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thể dục – thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, người cao tuổi và trong Nhân dân.

         Bốn là, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Gắn với thực hiện tốt công tác xã hội hóa thể dục – thể thao, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho phát triển thể dục – thể thao. Khai thác hết chức năng của trung tâm văn hóa, nhà văn hóa xã Chú trọng ưu tiên đầu tư các nguồn lực phát triển thể dục – thể thao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, bảo tồn, phát triển các môn thể thao truyền thống, thế mạnh của huyện. 

        Năm là, xây dựng, hướng dẫn bài tập thể dục cho mọi đối tượng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thể dục – thể thao, hội thi, giải thi đấu thể thao hàng năm gắn với các hoạt động  kỷ niệm, lễ hội truyền thống ân tộc, sự kiện chính trị của huyện và khuyến khích mọi đối tượng nhân dân tích cực tập luyện và thi đấu.

          Sáu là, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục – thể thao; thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về thể dục – thể thao nhằm khích lệ, động viên toàn xã hội đóng góp phát triển phong trào thể dục – thể thao của huyện Giồng Riềng./.

Võ Văn Nhiên Em - VP.HĐND-UBND huyện