Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc

(08:48 | 07/07/2020)

           Công an huyện Giồng Riềng đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Cụm thi đua số 4, gồm Công an các huyện: Giồng Riềng, Phú Quốc, An Biên, An Minh, Châu Thành, Giang Thành, Gò Quao, Hà Tiên, Hòn Đất, Kiên Hải, Kiên Lương, Tân Hiệp, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

 

         Thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020, Cụm thi đua  đã hoàn thành tốt các nội dung thi đua do Công an tỉnh  và UBND các huyện, thành phố phát động và đã đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác đều được nâng lên, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, tạo niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ trong Cụm thi đua, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phạm pháp hình sự cơ bản được kiềm chế, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự, án rất nghiệm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vượt chỉ tiêu đề ra; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều tiến bộ, trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ nâng lên đáng kể, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới; công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được đảm bảo, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực.

       Trong thời gian tới, Cụm thi đua số 4 tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4, TW6 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỹ luật, kỷ cương, điều lệnh, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy. Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình liên quan nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình âm mưu, hoạt động phát triển, gây dựng cơ sở nội địa, khủng bố, phá hoại của bọn phản động, hoạt động kích động, biểu tình gây rối an ninh trật tự, an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh nông thôn, an ninh xã hội. bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Công an, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản; tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm. tập trung giải quyết có hiệu quả tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật. nâng cao chất lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng cụ thể, thiết thực. tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả. tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đạt yêu cầu công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội.../.

Xuân Dàng - TTVHTT&TT