Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hiệu quả từ chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn

(14:10 | 26/09/2018)

 Giồng Riềng là huyện nằm trong vùng Tây sông Hậu thuộc tỉnh Kiên Giang, có diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 57.674,2 ha, chiếm 90% diện tích toàn huyện. Những năm qua, huyện đã tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính Phủ, về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

 

vnf-agribank.jpg
 

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị tuyên truyền trong nhân dân về chính sách tín dụng theo Nghị định 55/CP; chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Giồng Riềng tổ chức tập huấn nội dung Nghị định đến toàn thể đội ngũ cán bộ làm nghiệp vụ tín dụng, hướng dẫn về quy trình, thủ tục cho vay theo hướng rõ ràng, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận nguồn vốn; tuyên truyền sâu, rộng về những điểm mới của chính sách tín dụng và những lợi ích được hưởng từ chính sách tín dụng của Chính ph nhằm đẩy mạnh cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho từng cán bộ tín dụng và  hàng tháng, quý, năm đều có sơ, tổng kết kết quả đã thực hiện; đồng thời ký kết liên tịch với Hội Nông dân, Hội phụ nữ huyện cho vay thông qua tổ, nhóm.

Kết quả, từ đầu năm 2018 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã huy động nội tệ được 324 tỷ, đạt 98.1% kế hoạch năm; tăng 14% so cùng kỳ năm 2017. Huy động ngoại tệ 10 ngàn USD, đạt 83%, kế hoạch năm. Tổng dư nợ 753 tỷ, đạt 94.1% kế hoạch; tăng 2% so cùng kỳ năm 2017; trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn 725 tỷ đồng, chiếm 96.2% tổng dư nợ; dư nợ cho vay thông qua tổ, nhóm 120 tỷ đồng.

Sau hơn 02 năm thực hiện Nghị định 55/CP trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Chính sách tín dụng đối với nông nghiệp và nông thôn tạo ra bước đột phá, khơi thông nguồn vốn tín dụng vào nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước thực hiện chương trình mục tiêu xây dụng nông thôn mới của huyện. Tuy nhiên, bên cạch đó cũng còn một số mặt hạn chế như: Chưa bao quát hết tất cả các đối tượng lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn. Giao thông nông thôn chưa hoàn chỉnh, kênh gạch nhiều việc đi triển khai, tuyên truyền còn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác.

 

A2.JPG
 

Về định hướng  thực hiện Nghị định 55/CP trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp và quy hoạch kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn; đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, khuyến nông, thông tin thị trường và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho các chủ trang trại đủ điều kiện để giúp các trang trại thuận lợi khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng. UBND các xã, thị trấn xem xét xác nhận cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, và các chủ trang trại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 55/CP của Chính phủ.

Đối với, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  và các tổ chức tín dụng đóng trên địa bàn huyện tiếp tục cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/CP và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh có liên quan đến cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trình UBND huyện xem xét xử lý theo thẩm quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đảm bảo an toàn, hiệu quả. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn không đúng quy định.

Quang Nhật