Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Giồng Riềng Hội nghị công tác Khuyến công năm 2017

(07:57 | 25/08/2017)

 Sáng ngày 23/8/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND huyện Giồng Riềng tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến công cho hơn 30 đại biểu là lãnh đạo UBND ở 19 xã, thị trấn và chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. 

khuyen cong 1.jpg

Đồng chí Võ Tùng – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng phát biểu tại hội nghị.

 

            Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh có cơ hội hiểu, nghiên cứu sâu thêm về các chính sách khuyến công và tổ chức triển khai, áp dụng thực hiện ở địa phương mình. Đồng thời, các đại biểu, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh nắm bắt tình hình sản xuất tại những cơ sở công nghiệp nông thôn ở địa phương và là hạt nhân nồng cốt góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chính sách khuyến công, từ đó có kế hoạch phối hợp với Trung Tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang tiến hành hỗ trợ theo quy định của chính sách khuyến công. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần vào sự phát triển công nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

          

khuyen cong 2.jpg
 

           Hội nghị tập huấn đã triển khai một số nội dung cơ bản Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công; Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương hướng dẫnhực hiện Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương; Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Văn Đẹp - ĐTT