Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giồng Riềng thực hiện kế hoạch “Mỗi xã một sản phẩm”

(08:45 | 15/10/2020)

Sáng ngày 14/10/2020, UBND huyện Giồng Riềng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thái Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo ngành Nông nghiệp - PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế, các đoàn thể huyện và UBND các xã, thị.

 

     Việc triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” huyện Giồng Riềng năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025, sẽ góp phần đúc đẩy trong việc tạo chuỗi sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh và mang lại hiệu quả kinh tế cao khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn (OCOP), đồng thời gắn kết trong việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

      Mục tiêu cụ thể của kế hoạch phát triển sản phẩm là: năm 2020 phát triển từ 1-2 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao gồm: Mắm Tám Dô, Bánh tráng Mạnh Tài, trong đó 01 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao gồm: Bánh Tráng Mạnh tài. Giai đoạn 2021-2025: Tổ chức đánh giá, cấp giấy công nhận và phát triển ít nhất 10 sản phẩm mới và hiện có đạt 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 04 sao cấp tỉnh và 1-2 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao. Phát triển 02 làng du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp với du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia chương trình OCOP.

Trương Văn Phước - VP.HĐND-UBND huyện