Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa huyện Giồng Riềng - Trường Đại học Cần Thơ - Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2020 - 2025

(16:02 | 10/06/2020)

Vừa qua, UBND huyện Giồng Riềng đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa huyện Giồng Riềng - Trường Đại học Cần Thơ - Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Lê Thanh Việt - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giáo sư, tiến sĩ Hà Thanh Toàn, Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy và ông Phan Đình Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng.

Theo thỏa thuận, Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ huyện Giồng Riềng thực hiện các chương trình thí điểm về đào tạo nguồn nhân lực và nguồn nhân lực trình độ cao; hỗ trợ tốt nhất cho tiến trình tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; hỗ trợ tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng cụ thể theo nhu cầu của cán bộ kỹ thuật ở địa phương, các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và nông dân trực tiếp sản xuất của huyện Giồng Riềng; Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang xem xét hỗ trợ thực hiện các đề tài dự án, chương trình, tập huấn kỹ thuật trên địa bàn huyện Giồng Riềng theo quy định. Đồng thời, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ như: tư vấn, chuyển giao các quy trình, thiết bị công nghệ đã được nghiên cứu, chế tạo hoặc ứng dụng thành công của trường Đại học Cần Thơ, nhằm đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất, nhất là trong lĩnh vực cung cấp giống về cây trồng, vật nuôi, phòng trừ, quản lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Trường Đại học Cần Thơ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của tỉnh trên địa bàn huyện Giồng Riềng; chuyển giao các công nghệ trường đang sở hữu theo thỏa thuận, ưu tiên triển khai các đề tài, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn.

   Bên cạnh đó, chú trọng phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở cho các đề án, chương trình phát triển kinh tế của huyện; tư vấn, hỗ trợ tổ chức hội thảo, hội nghị và báo cáo chuyên đề về định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện; hỗ trợ tham gia thực hiện các đề tài, dự án triển khai trên địa bàn huyện; kết hợp đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng thực hiện đề tài, dự án cho cán bộ địa phương.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mục đích khai thác những thế mạnh đào tạo của trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của huyện Giồng Riềng; nhằm phục vụ sự phát triển chung của địa phương và nhà trường, chuyển giao công nghệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các lĩnh vực cần thiết theo chuỗi giá trị phát triển lợi thế và các sản phẩm chủ lực của huyện Giồng Riềng, xây dựng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn tại huyện Giồng Riềng và tỉnh Kiên Giang.

Xuân Dàng - TTVHTT và TT