Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, xây dựng và quản lý, phát triển hợp tác xã nông nghiệp

(08:44 | 20/02/2020)

 Ngày 19/02/2020, UBND huyện Giồng Riềng tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, xây dựng và quản lý, phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện. Hội nghị đã nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của tiến sĩ Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác, Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II thuộc Bộ Nông nghiệp với những nội dung như: 

 

taphuan.jpg
 

Tổng quan phong trào phát triển HTX trên thế giới và Việt Nam; chủ trương, chính sách pháp luật phát triển HTX tại Việt Nam; một số chính sách hỗ trợ phát triển HTX; vai trò, bản chất của HTX, đặc điểm mô hình HTX kiểu mới phát triển bền vững; vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo và chỉ đạo phát triển HTX; vai trò phối hợp và thống nhất trong hỗ trợ phát triển HTX; chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển HTX tại một số tỉnh; công tác chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển HTX kiểu mới. Cách xây dựng các mô hình HTX của Nhật Bản, Campuchia; Thái Lan; xây dựng mô hình HTX điểm tại tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh...

Mục đích của Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, xây dựng và quản lý, phát triển HTX nông nghiệp là giúp UBND huyện, các ngành có liên quan và các địa phương có cái nhìn tổng thể về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn; giúp các cơ quan tham mưu Huyện ủy, UBND huyện sớm cụ thể hóa các chính sách chung của Trung ương và tỉnh vào thực tế của địa phương; tạo sự thống nhất chỉ đạo trong cấp ủy về phát triển hợp tác xã…Qua đó giúp địa phương thực hiện tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, cũng như xây dựng thành công mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Xuân Dàng - ĐTT huyện