Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giồng Riềng sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

(09:42 | 01/08/2019)

 Ngày 31/7/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giồng Riềng tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” và  đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

ngan hang chinh sach 1.jpg
 

           Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng  thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế địa phương. Trong năm 5 thực hiện Chỉ thị, đã giúp hơn 3.875 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 565 lao động; giúp 8 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; giúp 2.5210 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 11.682 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, 361 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách…Tổng số vốn giải ngân cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện đạt 354,8 tỷ đồng, số vốn thu hồi nợ đạt 216,3 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, nhằm tạo điều kiện giải ngân nguồn vốn chính sách hỗ trợ cho người nghèo. 

           Đối với hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn chính sách tín dụng đến đúng đối tượng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn vốn trung ương, tỉnh, huyện trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi với 1.177 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 41 lao động, giúp hơn 56 sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn chi phí học tập; nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới 1.444 công trình nước sạch và công trình vệ sinh, 328 hộ vay vốn sản xuất kinh doanh… Qua đó, đã góp phần giúp cho hàng ngàn hộ có việc làm ổn định phát triển kinh tế, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, xây dựng nông thôn mới.

            Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Tùng – UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành, hội đoàn thể cần có sự phối hợp đồng bộ, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại phiên giao dịch xã nhằm nắm bắt các tồn tại, vướng mắc và có giải pháp khắc phục kịp thời./.

Văn Đẹp - ĐTT